tisdag 20 april 2010

Planering!

Momenten i elit går framåt. Min plan är att starta elit i augusti eller september. Min planering ser ut som följer.


April & Maj :

Fokusera på nyinlärningen av momenten dumrutan, dirigeringsapportering och rutan. Alla moment går bra, men inget av momenten är helt klara och det finns som vanligt massor av detaljer att förbättra.

Jag måste tex träna konen med störning, dvs att hon inte ska hoppa över konen och sikta direkt på tex apportbockarna. Hon behöver också bli bättre på höger och vänster och så måste vi länga avstånd mellan både kon och apporter och mellan mig och konen.

Rutan går jättebra. Jag har börjat sätta ihop momentet och döpt konen till "ut". Självklart behövs dock massor av mer rutin för att det ska bli säkert.

Dumrutan går också framåt, hon har bra stadga och tar inte lika ofta fel mellan sitt och stå. Hennes sättanden är dock rätt bedrövliga, långsamma och med vikten framåt. Det måste vi jobba på.

Förutom dessa helt nya moment ska jag försöka hålla igång och förbättra några av de moment hon redan kan.

Skiftet stå-sitt-stå i fjärren tex. Ibland blir det rätt och ibland kommer hon lite framåt. Ibland fuskställer hon sig. Det ska sitta perfekt innan vi startar.

Vi kommer också nöta vidare med fotgåendet. Träna uthållighet och position som vanligt och försöka motarbeta tendensen att tränga.

Vittringen ska vi också hålla igång och träna med att jag bara håller pinnen i fem sekunder. Sitt i grupp ska vi träna och platsliggningen också. Det andra får vila till i juni.

Juni och Juli:
Friska upp minnet på hoppapport med metall, inkallning med ställande och läggande samt fjärren. Jobba med att förbättra hennes ställande i inkallningen.

Börja träna mer kedjor, uthållighetsträna, åka runt på tävlingar, olika klubbar osv. Nu ska jag titta i tävlingskalendern efter tävlingar!

Inga kommentarer: